Specjalizacje

Specjalizacje

 • statuty i umowy spółek
 • rejestracja w KRS
 • projekty uchwał
 • regulaminy zarządu
 • likwidacja spółek
 • umowy o prace
 • zakaz konkurencji
 • świadectwa pracy
 • regulaminy pracy
 • wypowiedzenia pracy
 • uzyskiwanie odszkodowań
 • czyny niedozwolone
 • odszkodowania za błędy lekarskie
 • sporządzanie umów
 • negocjacje
 • ochrona własności
 • zasiedzenie
 • spory z dłużnikami
 • rozwody
 • separacje
 • alimenty
 • podział majątku
 • zaskarżanie decyzji
 • reprezentowanie inwestorów
 • prawo budowlane
 • wywłaszczenia
 • szkody majątkowe
 • wypadki komunikacyjne
 • błędy medyczne