Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

  • Zaskarżanie decyzji administracyjnych.
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych.
  • Reprezentacja i pomoc w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego – reprezentowanie inwestorów w toku procesu inwestycyjnego.
  • Doradztwo w zakresie kwestii związanych z gospodarką nieruchomościami (m.in. regulacje dotyczące wywłaszczenia, opłaty adiacenckie, scalanie i podział nieruchomości, pierwokup, itp.).
  • Sporządzanie opinii prawnych.
  • Reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.