Polityka prywatności

Polityka prywatności

Właścicielem strony internetowej Kancelarii Adwokackiej Marcina Rostockiego zamieszczonej w domenie www.kancelariarostocki.pl, jest Marcin Rostocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Marcin Rostocki (dalej określany jako: „Właściciel”) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6932114142, REGON: 361995084.

Przedmiotem niniejszej polityki prywatności jest ochrona prywatności odwiedzających wyżej wskazany serwis internetowy.
Właściciel zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.

 

Ochrona danych osobowych

W przypadku skorzystania z formularza znajdującego się na w/w stronie internetowej, Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych przy jego wypełnieniu, tj. imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego e-mail. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości wypełnienia formularza i nawiązania kontaktu poprzez serwis z Właścicielem.

Właściciel przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową w domenie www.kancelariarostocki.pl. Mając to na uwadze Właściciel oświadcza, że żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu internetowego Właściciela mogą wykorzystywać cookies. Pliki cookie to niewielkie elementy tekstu wykorzystywane do zapisywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie wykorzystuje się w komputerach, telefonach i innych urządzeniach, aby zapisywać i otrzymywać dane identyfikacyjne oraz inne informacje. Jeżeli Użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania strony internetowej w domenie www.kancelariarostocki.pl. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania wyżej wskazanej strony. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Właściciel informuje, że strona internetowa w domenie www.kancelariarostocki.pl opisuje zagadnienia, które w zależności od stanu faktycznego i prawnego, mogą znacznie różnić się od sytuacji prawnej, w której pozostaje Użytkownik. Mając to na uwadze treści i informacje zawarte w serwisie internetowym Właściciela nie stanowią opinii prawnej, porady prawnej ani interpretacji przepisów prawa.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania informacji zamieszczonych w jego serwisie internetowym. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, odmienne interpretacje, braki i inne błędy w przekazywaniu informacji.