Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest opłata, honorarium od usług adwokata?

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy (przede wszystkim od poziomu skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy pełnomocnika). Mając to na uwadze, wynagrodzenie zawsze jest ono ustalane indywidualnie dla konkretnego przypadku. Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • godzinowy system rozliczeń – wysokość wynagrodzenia określona jest każdorazowo na podstawie liczby przepracowanych godzin,
  • ryczałtowy system wynagrodzenia – wysokość wynagrodzenia jest określona stałą stawką miesięczną,
  • system wynagrodzenia za wykonaną usługę – wysokość wynagrodzenia określana jest każdorazowo za wykonaną pracę,
  • system z „premią za sukces” – w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być, uzgodniona premia za rezultat sprawy.

Znaczną popularnością cieszą się obecnie porady prawne udzielane na odległość lub drogą mailową. Czy pana Kancelaria stosuje również tę formę usług prawnych?

Na wstępie należy sobie uświadomić, że każda udzielana klientowi pomoc prawna wywołuje doniosłe skutki w sferze jego praw i obowiązków. Mylne pouczenie (będące efektem tego, że nie posiadam wglądu do niezbędnych dokumentów i działam jedynie w oparciu o słowne deklaracje i telefoniczne rozpytanie klienta) jest w przypadku telefonicznej formy komunikacji wysoce prawdopodobne. Kancelaria mając na uwadze swój profesjonalizm oraz rzetelność w świadczeniu przez nią usług prawnych, nie udziela porad prawnych w drodze telefonicznej oraz korespondencji e-mail.