Usługi prawnicze – Kancelaria Adwokacka Marcin Rostocki

Usługi prawnicze – Kancelaria Adwokacka Marcin Rostocki

Obsługa prawna proponowana przez Kancelarię Adwokacką Marcina Rostockiego realizowana jest w dwóch miastach: Wrocławiu oraz Głogowie. Obie kancelarie prawne świadczą szeroki zakres usług na rzecz klientów biznesowych oraz prywatnych. Zapewniają swoje wsparcie na etapie przedsądowym i sądowym w sprawach, które obejmuje:

 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo medyczne,
 • prawo farmaceutyczne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zadaniem każdego adwokata jest ochrona interesów klienta, którego reprezentuje. Zapewnia poufność w powierzanych mu sprawach oraz postępowanie zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej.

Usługi prawnicze – Dla firm

Obsługa prawna firm może przyjąć formę kompleksowego wsparcia w zakresie wszelkich bieżących zagadnień związanych z prowadzonym biznesem lub być doraźnym wsparciem. Zakres współpracy prawnika z podmiotami z różnych branż wyznacza prawo gospodarcze. Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną przy zakładaniu i rozwiązywaniu, m.in. spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, doradza, przygotowuje projekty umów gospodarczych czy rozwiązuje problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Usługi prawnicze – Dla klientów indywidualnych

Wśród spraw, z jakimi do kancelarii adwokackiej zwracają się klienci indywidualni z Wrocławia czy Głogowa znajdują się przede wszystkim sprawy rodzinne. To bardzo szeroki katalog problemów, które podlegają określonym normom prawnym. W ramach wszystkich kwestii opierających się na prawie rodzinnym i opiekuńczym kancelaria prawna nie tylko prowadzi postępowania przed sądami oraz organami administracji publicznej, ale i sporządza opinie prawne również z innych dziedzin prawa: cywilnego, spadkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, medycznego, karnego i administracyjnego. Zapewnia także porady prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.

Szczególną pomocą służy w takich zagadnieniach, jak:

Alimenty – pozew o alimenty

O świadczenia pieniężne ubiegać się mogą dzieci, małżonkowie, jak i inni krewni bliżsi i dalsi. Prawnik specjalizujący się w sprawach o alimenty służy swoją wiedzą i doświadczeniem, gdy trzeba będzie złożyć stosowny pozew, jak i powalczyć o podwyższenie, obniżenie, zawieszenie lub uchylenie świadczenia alimentacyjnego.

Prawo rodzinne

Jedną z ważniejszych dziedzin w życiu każdego człowieka jest prawo rodzinne. To ono reguluje takie kwestie, jak np. separacja, rozwód, opieka nad dziećmi, ustalenie ojcostwa, alimenty, adopcja, wspólnota majątkowa i wiele innych. Adwokat rodzinny oferuje swoje wparcie, poprzez porady prawne, sporządzenie różnego rodzaju dokumentów i pism procesowych oraz reprezentację klienta na każdym etapie spraw rodzinnych.

Rozwody – pozew o rozwód, sprawy rozwodowe

Do najczęściej zlecanych naszej kancelarii prawnej spraw zaliczyć można sprawy rozwodowe. Zajmujący się nimi adwokat rozwodowy oferuje szeroki zakres usług – od porad prawnych, pomoc przy przygotowaniu pozwu o rozwód aż po reprezentację klienta na każdym etapie sprawy w sądzie.

Podział majątku

Jednym ze skutków rozejścia się małżonków jest podział majątku po rozwodzie. Można tego dokonać na podstawie ugody zawartej z byłym małżonkiem lub poprzez sprawę sądową. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku przyda się wsparcie prawnika rodzinnego, który będzie uczestniczył albo w negocjacjach pomiędzy stronami lub reprezentował jedną z nich na wokandzie.

Usługi prawnicze – Dla wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonują na określonych zasadach. Dotyczą one zarówno wewnętrznej organizacji, jak i współpracy na zewnątrz z innymi podmiotami. Kancelarie prawne funkcjonujące we Wrocławiu oraz Głogowie gwarantują profesjonalną, kompleksową i bieżącą:

 • obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych – wszelkie sprawy związane, m.in. z prawem spółdzielczym, sporządzanie projektów uchwał, udział w zebraniach i walnych zgromadzeniach, prowadzenie spraw o eksmisję, o zapłatę, podwyżki czynszowe, wystąpienie ze wspólnoty, zastępstwa procesowe,
 • obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych – porady prawne, opracowywanie opinii prawnych, reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi, sporządzanie i analiza umów gospodarczych, przygotowywaniu projektów uchwał, prowadzenie postępowań windykacyjnych.

Usługi prawnicze – Prawo medyczne

Obsługa kancelarii adwokackiej w tym zakresie dedykowana jest podmiotom prowadzącym działalność leczniczą oraz farmaceutyczną, jak i pacjentom, którzy szukają prawnego wsparcia w sporach z placówkami medycznymi. Adwokat obsługujący klientów z Wrocławia i Głogowa zapewnia wsparcie w takich dziedzinach, jak:

 • prawo medyczne – reprezentacja lekarzy oraz pacjentów w sądowych postępowaniach cywilnych i karnych i przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, bieżąca obsługa działalności placówek medycznych i doradztwo, a także weryfikacja dokumentów i umów,
 • prawo farmaceutyczne – szeroko rozumiana pomoc prawna obejmująca, m.in. przygotowywanie opinii prawnych, negocjowanie umów dotyczących dostawy produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, wsparcie prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na produkty farmaceutyczne oraz w zakresie uzyskiwania pozwoleń na wprowadzenie lub dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Usługi prawnicze – Windykacja należności

Pomoc prawna w zakresie windykacji należności dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych. Prawnik specjalizujący się w tym zakresie pomaga klientom zarówno na etapie przedsądowym (postępowanie polubowne obejmujące, m.in. sporządzanie wezwań do zapłaty i negocjacje z dłużnikami), a po wyczerpaniu możliwości w tym zakresie – również podczas postępowania sądowego oraz nadzorowania wykonania wyroku w sprawie.