Dla klientów indywidualnych

Dla klientów indywidualnych

Kancelaria Adwokacka Marcina Rostockiego prowadzi postępowania przed sądami oraz organami administracji publicznej, udziela porad prawnych oraz sporządza opinie prawne dla klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa medycznego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego.

Kancelaria oferuje wszystkim Klientom zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji publicznej, obejmujące reprezentowanie ich w związku z prowadzonymi czynnościami, a także sporządzanie pism procesowych.