Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi także podmiotom z Wrocławia, które obowiązuje na co dzień prawo farmaceutyczne oraz prawo medyczne. To bardzo rozbudowane dziedziny, w których często wprowadzane są nowe zapisy lub modyfikowane już istniejące. Adwokat specjalizujący się w tym obszarze zapewnia profesjonalną obsługę – bieżącą oraz doraźną. W sprawach medycznych służy wsparciem, m.in. przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji placówek opieki zdrowotnej. Jego wiedza i doświadczenie przydają się także przy prowadzonych badaniach naukowych, eksperymentach medycznych czy bieżących problemach w zakresie wykonywanej praktyki lekarskiej.

Prawo farmaceutyczne – Czynności pozasądowe i sądowe

W zakresie świadczonej obsługi prawnej kancelaria prawna np.:

 • udziela porad prawnych,
 • przygotowuje umowy,
 • pomaga uzyskać właściwe zezwolenia,
 • negocjuje kontrakty,
 • pomaga wdrożyć strategie sprzedażowe i dystrybucyjne,
 • reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z obrotem produktami leczniczymi.

Dokumenty

Prowadzący sprawy z zakresu prawa medycznego lub prawa farmaceutycznego adwokat może pomóc przygotować takie dokumenty, jak np.:

 • wnioski rejestracyjne produktów leczniczych lub wyrobów medycznych,
 • wnioski w sprawie wprowadzenia produktu do obrotu,
 • umowy dotyczące dystrybucji produktów,
 • pozwy dotyczące nieuczciwej konkurencji.

Prawo farmaceutyczne – Pomoc adwokata w zakresie prawa farmaceutycznego we Wrocławiu

Doświadczony adwokat przede wszystkim służy szeroko pojętym doradztwem w kwestiach związanych z prowadzoną działalnością, przy wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, w walce z nieuczciwą konkurencją. Na bieżąco śledzi i konfrontuje się z problemami, z jakimi zmagają się podmioty prowadzące działalność badawczą, hurtową oraz inną w branży farmaceutycznej.

Przykłady najczęstszych spraw

Podejmując się spraw z zakresu prawa farmaceutycznego, nasza kancelaria prawna z Wrocławia najczęściej:

 • doradza firmom farmaceutycznym w zakresie dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, ponownej rejestracji, zmian porejestracyjnych i refundacji,
 • prowadzi postępowania przed organami administracji oraz przed sądami w sprawach, które dotyczą zgodności reklam produktów leczniczych z przepisami prawnymi,
 • świadczy doradztwo prawne aptekom.