Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

  • Reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód przed sądem I instancji lub w postępowaniu apelacyjnym.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach o separację lub unieważnienie małżeństwa przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach związanych z uznaniem, ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach alimentacyjnych (o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego).
  • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia oraz kurateli.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących przysposobienia.