Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

  • Tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych.
  • Przeprowadzanie procesu rejestracji spółek w rejestrze przedsiębiorców (KRS).
  • Stała obsługa korporacyjna (przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, przygotowywanie projektów uchwał, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, itp.).
  • Łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek.
  • Reprezentacja strony w sporach między wspólnikami a spółką.