Prawo medyczne

Prawo medyczne i sprawy farmaceutyczne

Kancelaria Adwokacka Marcina Rostockiego świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego. To dziedzina, w której łączą się normy prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego i prawa administracyjnego. Dotyczy zarówno pacjentów, jak i lekarzy czy innych osób zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia i reguluje ich prawa oraz obowiązki. Z kolei prawo farmaceutyczne obejmuje sprawy związane m.in. z prowadzeniem badań klinicznych i dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych. Kancelaria prawna zajmuje się sprawami medycznymi na terenie Wrocławia i okolic.

Czynności pozasądowe

Zanim sprawa dotycząca prawa medycznego lub prawa farmaceutycznego trafi na wokandę, niektóre kwestie można spróbować rozwiązać poza sądem. Instytucją, która umożliwia dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu, jest komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Wniosek może złożyć pacjent lub jego adwokat. Ta droga umożliwia uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w czasie krótszym, niż przy sprawach rozstrzyganych przez sąd.

Prawo medyczne – Czynności sądowe

Większość pacjentów i lekarzy wybiera jednak drogę prawną w dochodzeniu swoich roszczeń. Wówczas na każdym etapie sprawy pomocą prawną służy adwokat specjalizujący się w sprawach medycznych. Reprezentuje on swojego klienta na każdym etapie prowadzonego postępowania oraz pomaga przy zebraniu szczegółowej dokumentacji medycznej itd.

Dokumenty

Jeśli chodzi o prawo medyczne i prawo farmaceutyczne, to adwokat m.in.:

 • przygotowuje i opiniuje umowy z prowadzonej działalności medycznej czy farmaceutycznej,
 • opracowuje wnioski o odszkodowanie za popełnione błędy medyczne, zaniedbanie, postawienie błędnej diagnozy itd. oraz odwołania w ww. sprawach.
 • opracowuje regulaminy organizacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • przygotowuje kontrakty menadżerskich dla kadry zarządzającej.

Prawo medyczne – Pomoc adwokata w sprawach medycznych

Porady z tej dziedziny prawa obejmują m.in.

 • obsługę prawną podmiotów świadczących działalność leczniczą,
 • reprezentowanie pacjentów w sporze z podmiotami świadczącymi działalność leczniczą, zarówno na etapie przedsądowym, jak również przed sądami, celem uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia w przypadku powstania szkody wywołanej przez tzw. błąd medyczny,
 • pomoc prawną z zakresu prawa farmaceutycznego.

Przykłady najczęstszych spraw

Wśród spraw medycznych najczęściej podejmowanych przez adwokata znajdują się, m.in.:

 • zaniedbania podczas porodów – skutki związane np. z niewykonaniem we właściwym momencie cesarskiego cięcia, pozostawienie w jamie macicy resztek poporodowych,
 • zakażenia szpitalne – w postaci np. gronkowca,
 • niezdiagnozowanie nowotworu,
 • niewłaściwa opieka medyczna,
 • źle wykonane zabiegi chirurgiczne – np. złożenia kończyn górnych i dolnych, operowanie zdrowych części ciała, pozostawienie materiałów chirurgicznych w organizmie czy niedokładne usunięcie szwów.

Z kolei w zakresie prawa farmaceutycznego kancelaria prawna z Wrocławia najczęściej reprezentuje klientów w zakresie:

 • nieuczciwej konkurencji na rynku farmaceutycznym,
 • odpowiedzialności odszkodowawczej za produkty.

Prawo medyczne – Odszkodowanie za błędy w sztuce medycznej

Podczas hospitalizacji w szpitalu może dojść do sytuacji, w której pacjent padnie ofiarą błędu lekarza lub błędu medycznego. Skutkiem będzie narażenie na szwank zdrowia chorego lub nawet doprowadzenie do jego śmierci. Różnica między nimi polega na tym, że:

 • błąd lekarski – dotyczy zaniedbań w pracy lekarza, postawienia błędnej diagnozy itp. za które ponosi odpowiedzialność,
 • błąd medyczny – to z kolei naruszenie norm i standardów obowiązujących, m.in. lekarza, pielęgniarski, ratownika medycznego, podczas udzielania świadczeń medycznych. Jednak w tym przypadku odpowiedzialność ponosi placówka, zobowiązana do sprawowania pieczy nad stanem zdrowia chorego.

Odszkodowanie ma zrekompensować rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego pacjenta. Dotyczyć to może kosztów, np. leków, wizyt lekarskich, wykonanych badań, rehabilitacji itp. W procesie sądowym pacjent przy wsparciu adwokata zajmującego się sprawami medycznymi może też uzyskać rentę na zwiększone potrzeby czy z tytułu utraty zdolności do pracy.