Prawo i sprawy rodzinne

Prawo i sprawy rodzinne

Jedną z gałęzi prawa cywilnego jest prawo rodzinne. Reguluje ono m.in. stosunki małżeńskie oraz między rodzicami a dziećmi. Określa ponadto zasady przysposobienia, kurateli oraz opieki nad małoletnimi, a także kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Sprawy rodzinne to także takie kwestie, jak majątek małżeński (zwłaszcza jego podział po rozwodzie) czy ustalenie ojcostwa.

Prawo i sprawy rodzinne – Adwokat od spraw rodzinnych – Marcin Rostocki

Jeśli potrzebujesz skutecznego adwokata rodzinnego we Wrocławiu, w prowadzonej przez nas kancelarii prawnej takiego znajdziesz. To wykwalifikowany prawnik, który rozumie, że sprawy rodzinne są niezwykle delikatną materią. Dlatego każdy klient może liczyć na indywidualne podejście do swojego problemu oraz pełną dyskrecję.

Prawo i sprawy rodzinne – Czynności pozasądowe i sądowe

Zajmujący się prawem rodzinnym adwokat w ramach otrzymanego od klienta pełnomocnictwa, może dokonywać czynności pozasądowych i sądowych. W tym zakresie mieszczą się, m.in.:

 • porady prawne, które pomagają znaleźć sposób na to, jak najlepiej zabezpieczyć interes klienta,
 • mediacje rodzinne – czyli dobrowolny sposób na rozwiązanie sporu, jaki powstał pomiędzy np. małżonkami/rodzicami małoletnich dzieci, m.in. w sprawie o rozwód, podział majątku, alimenty czy kontakty,
 • pomoc w zakresie napisania pozwów, wniosków do sądu,
 • pomoc w zakresie zebrania materiału dowodowego w sprawie,
 • reprezentacja klienta na każdym etapie postępowania sądowego oraz po jego zakończeniu w celu złożenia, np. odwołania od wyroku.

Dokumenty, które może przygotować prawnik rodzinny

W ramach swojej specjalizacji prawnik rodzinny może pomóc w przygotowaniu takich dokumentów, jak np.:

 • pozew o rozwód,
 • pozew o separacje,
 • pozew o zniesienie wspólności ustawowej,
 • pozew o rozwiązanie przysposobienia,
 • pozew o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • pozew o alimenty – ich uzyskanie, obniżenie, podwyższenie,
 • umowa majątkowa małżeńska (intercyza),
 • wniosek o ubezwłasnowolnienie,
 • wniosek w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej – jej przyznania, ograniczenia, pozbawienia,
 • wnioski w sprawach małżeńskich,
 • wnioski w sprawach opiekuńczych,
 • wnioski w sprawach z zakresu kurateli.

Pomoc adwokata w sprawach rodzinnych

Specjalizujący się w dziedzinie prawa rodzinnego adwokat może okazać się bardzo pomocny w wielu trudnych kwestiach ze względu nie tylko na znajomość prawa, ale i doświadczenie. Bez emocji podejdzie do problematycznych kwestii i zaproponuje optymalne, najlepsze dla klienta rozwiązania z prawnego punktu widzenia. W sprawach rodzinnych pomoc prawnika może obejmować, m.in.:

 • porady prawne,
 • reprezentację klienta w sądzie,
 • pomoc w skompletowaniu materiału dowodowego w sprawie,
 • przygotowanie pozwu o rozwód, alimenty i innych dokumentów.

Klienci naszej kancelarii prawnej nie muszą martwić się o pilnowanie terminów czy innych formalności, które związane są z postępowaniem sądowym o alimenty, rozwód, podział majątku, władzę rodzicielską czy innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego.

Ponadto adwokat rodzinny na bieżąco przekazuje informacje dotyczące powierzonych mu spraw.

Przykłady najczęstszych spraw z prawa rodzinnego prowadzonych przez naszą kancelarię

Nasza kancelaria prawna we Wrocławiu najczęściej angażowana jest w taką problematykę, jak:

 • rozwody,
 • podział opieki nad dzieckiem po rozwodzie,
 • podział majątku przed lub po rozwodzie,
 • alimenty,
 • spadki,
 • darowizny,
 • adopcja (przysposobienie),
 • ustalenie rodziny zastępczej,
 • ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa dziecka.