Dla firm

Dla firm

W ramach świadczenia pomocy prawnej, Kancelaria Adwokacka Marcina Rostockiego uczestniczy w przedsięwzięciach dotyczących zakładania i rozwiązywania spółek prawa handlowego, a także innych podmiotów takich jak stowarzyszenia, czy też fundacje. Reprezentujemy naszych klientów w trakcie postępowań rejestracyjnych.

Praktyka naszej Kancelarii obejmuje także bieżącą obsługę prawną podmiotów prawa handlowego poprzez organizację zgromadzeń wspólników, przygotowywanie projektów uchwał i inne działania związane z funkcjonowaniem struktur korporacyjnych.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują również doradztwo w zakresie przekształcania, łączenia oraz podziałów spółek handlowych, a także sprzedaży udziałów, akcji lub też przedsiębiorstw.
W ramach kompleksowej obsługi prawnej doradzamy naszym klientom i przygotowujemy dla nich projekty umów gospodarczych oraz pomagamy rozwiązywać problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.