Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo gospodarcze i cywilne - porady

 • Sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych i handlowych.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji (sporządzenie pozwów, reprezentowanie podczas rozpraw sądowych), w szczególności w zakresie spraw dotyczących:
  • ochrony dóbr osobistych,
  • ochrony własności,
  • zniesienia współwłasności,
  • zasiedzenie,
  • służebności przesyłu (o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie),
  • spadki (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek),
  • odszkodowania,
  • sporów z dłużnikami.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym (sporządzenie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji, skarga na czynności komornika, reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika).
 • Przygotowywanie informacji i opinii prawnych.