Blog

Blog

Na czym polega wspólnota mieszkaniowa?

8 lut 2012

Zamierzasz kupić mieszkanie w kamienicy, w której jest wspólnota mieszkaniowa? Dotąd mieszkałaś/mieszkałeś w TBS? Nie mam pojęcia, na czym polega taka „wspólnota”, jakie są Twoje obowiązki? Czy wiążą się z tym jakieś koszty?

Wspólnotę mieszkaniową stanowią wszyscy właściciele lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości, przy czym nie ma znaczenia, czy są to lokale mieszkalne, czy też użytkowe (np. sklepy). Powstaje ona w chwili wyodrębnienia i przeniesienia prawa własności pierwszego lokalu w danej nieruchomości. Właściciel lokalu z mocy ustawy staje się członkiem wspólnoty, która to decydować może tylko w kwestiach dotyczących nieruchomości wspólnej (np. klatka schodowa, grunt pod budynkiem itp.). Wspólnota nie ma prawa decydować w przedmiocie poszczególnych lokali, a w szczególności o prawach właścicielskich, nawet w formie uchwał, czy też różnych regulaminów. Obowiązkiem właściciela lokalu, jest m.in. uczestniczyć w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, a także udostępnić lokal na żądanie zarządu, w celu przeprowadzenia niezbędnej konserwacji, czy też usunięcia awarii (w przypadku odmowy, wspólnota może poprosić sąd o nakazie udostępnienia lokalu).