Usługi prawnicze – Kancelaria Adwokacka Marcin Rostocki

Usługi prawnicze – Kancelaria Adwokacka Marcin Rostocki

Obsługa prawna proponowana przez Kancelarię Adwokacką Marcina Rostockiego realizowana jest w dwóch miastach: Wrocławiu oraz Głogowie. Obie kancelarie prawne świadczą szeroki zakres usług na rzecz klientów biznesowych oraz prywatnych. Zapewniają swoje wsparcie na etapie przedsądowym i sądowym w sprawach, które obejmuje:

 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo medyczne,
 • prawo farmaceutyczne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zadaniem każdego adwokata jest ochrona interesów klienta, którego reprezentuje. Zapewnia poufność w powierzanych mu sprawach oraz postępowanie zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej.

Usługi prawnicze – Dla firm

Obsługa prawna firm może przyjąć formę kompleksowego wsparcia w zakresie wszelkich bieżących zagadnień związanych z prowadzonym biznesem lub być doraźnym wsparciem. Zakres współpracy prawnika z podmiotami z różnych branż wyznacza prawo gospodarcze. Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną przy zakładaniu i rozwiązywaniu, m.in. spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, doradza, przygotowuje projekty umów gospodarczych czy rozwiązuje problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Usługi prawnicze – Dla klientów indywidualnych

Wśród spraw, z jakimi do kancelarii adwokackiej zwracają się klienci indywidualni z Wrocławia czy Głogowa znajdują się przede wszystkim sprawy rodzinne. To bardzo szeroki katalog problemów, które podlegają określonym normom prawnym. W ramach wszystkich kwestii opierających się na prawie rodzinnym i opiekuńczym kancelaria prawna nie tylko prowadzi postępowania przed sądami oraz organami administracji publicznej, ale i sporządza opinie prawne również z innych dziedzin prawa: cywilnego, spadkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, medycznego, karnego i administracyjnego. Zapewnia także porady prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.

Szczególną pomocą służy w takich zagadnieniach, jak:

Alimenty

O świadczenia pieniężne ubiegać się mogą dzieci, małżonkowie, jak i inni krewni bliżsi i dalsi. Prawnik specjalizujący się w sprawach o alimenty służy swoją wiedzą i doświadczeniem, gdy trzeba będzie złożyć stosowny pozew, jak i powalczyć o podwyższenie, obniżenie, zawieszenie lub uchylenie świadczenia alimentacyjnego.

Prawo rodzinne

Jedną z ważniejszych dziedzin w życiu każdego człowieka jest prawo rodzinne. To ono reguluje takie kwestie, jak np. separacja, rozwód, opieka nad dziećmi, ustalenie ojcostwa, alimenty, adopcja, wspólnota majątkowa i wiele innych. Adwokat rodzinny oferuje swoje wparcie, poprzez porady prawne, sporządzenie różnego rodzaju dokumentów i pism procesowych oraz reprezentację klienta na każdym etapie spraw rodzinnych.

Rozwody

Do najczęściej zlecanych naszej kancelarii prawnej spraw zaliczyć można sprawy rozwodowe. Zajmujący się nimi adwokat rozwodowy oferuje szeroki zakres usług – od porad prawnych, pomoc przy przygotowaniu pozwu o rozwód aż po reprezentację klienta na każdym etapie sprawy w sądzie.

Podział majątku

Jednym ze skutków rozejścia się małżonków jest podział majątku po rozwodzie. Można tego dokonać na podstawie ugody zawartej z byłym małżonkiem lub poprzez sprawę sądową. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku przyda się wsparcie prawnika rodzinnego, który będzie uczestniczył albo w negocjacjach pomiędzy stronami lub reprezentował jedną z nich na wokandzie.

Usługi prawnicze – Dla wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonują na określonych zasadach. Dotyczą one zarówno wewnętrznej organizacji, jak i współpracy na zewnątrz z innymi podmiotami. Kancelarie prawne funkcjonujące we Wrocławiu oraz Głogowie gwarantują profesjonalną, kompleksową i bieżącą:

 • obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych – wszelkie sprawy związane, m.in. z prawem spółdzielczym, sporządzanie projektów uchwał, udział w zebraniach i walnych zgromadzeniach, prowadzenie spraw o eksmisję, o zapłatę, podwyżki czynszowe, wystąpienie ze wspólnoty, zastępstwa procesowe,
 • obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych – porady prawne, opracowywanie opinii prawnych, reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi, sporządzanie i analiza umów gospodarczych, przygotowywaniu projektów uchwał, prowadzenie postępowań windykacyjnych.

Usługi prawnicze – Prawo medyczne

Obsługa kancelarii adwokackiej w tym zakresie dedykowana jest podmiotom prowadzącym działalność leczniczą oraz farmaceutyczną, jak i pacjentom, którzy szukają prawnego wsparcia w sporach z placówkami medycznymi. Adwokat obsługujący klientów z Wrocławia i Głogowa zapewnia wsparcie w takich dziedzinach, jak:

 • prawo medyczne – reprezentacja lekarzy oraz pacjentów w sądowych postępowaniach cywilnych i karnych i przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, bieżąca obsługa działalności placówek medycznych i doradztwo, a także weryfikacja dokumentów i umów,
 • prawo farmaceutyczne – szeroko rozumiana pomoc prawna obejmująca, m.in. przygotowywanie opinii prawnych, negocjowanie umów dotyczących dostawy produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, wsparcie prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na produkty farmaceutyczne oraz w zakresie uzyskiwania pozwoleń na wprowadzenie lub dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Usługi prawnicze – Windykacja należności

Pomoc prawna w zakresie windykacji należności dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych. Prawnik specjalizujący się w tym zakresie pomaga klientom zarówno na etapie przedsądowym (postępowanie polubowne obejmujące, m.in. sporządzanie wezwań do zapłaty i negocjacje z dłużnikami), a po wyczerpaniu możliwości w tym zakresie – również podczas postępowania sądowego oraz nadzorowania wykonania wyroku w sprawie.