Prawo medyczne

Prawo medyczne i sprawy farmaceutyczne

Kancelaria Adwokacka Marcina Rostockiego świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego. Porady z tej dziedziny prawa obejmują m.in.

  • obsługę prawną podmiotów świadczących działalność leczniczą,
  • reprezentowanie pacjentów w sporze z podmiotami świadczącymi działalność leczniczą, zarówno na etapie przedsądowym, jak również przed sądami, celem uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia w przypadku powstania szkody wywołanej przez tzw. błąd medyczny,
  • pomoc prawną z zakresu prawa farmaceutycznego.